trädfällareRunt om i Sverige ökar behovet av trädfällning. Orsaken är ofta att de träd som fanns vid planeringen av nybyggnation i såväl villaområden som i städer har vuxit sig för stora för att passa in i omgivningen. Ett annat vanligt problem är att de blivit så gamla och murkna så att de kan vara farliga för omgivningen. Trädfällning Stockholm är ett stort komplex och ställer höga krav på de entreprenörer som skall utföra uppdragen. För det mesta går det inte att använda sig av skogsmaskiner eftersom de är för stora för att komma in i områdena och dessutom orsakar skada på marken vilket är extra känsligt i villaområden och parker. Väldigt ofta kan inte heller träden fällas direkt i hela sin längd eftersom de kan vara omgärdade av bebyggelse och annat ömtåligt. Detta sammantaget gör att arbetet för det mesta måste utföras manuellt som sektionsfällning.

Vackra och värdefulla träd

Inte minst i storstäder är träden mycket värdefulla, inte bara ur estetisk synpunkt, utan minst lika viktigt är deras bidrag till atmosfären i staden genom dess luftrenande egenskaper och förmåga till syreproduktion. Man brukar ju kalla träden för stadens lungor. Trädfällning Stockholm är som synes inte bara att ta bort träd lite hur som helst, landskapsarkitekter och stadsplanerare har med all rätt mycket att säga till om i dessa ömtåliga frågor.
Stadens invånare har ofta synpunkter på hur deras träd hanteras och vårdas. De flesta av oss, även de som inte var med på sjuttiotalet då det begav sig, har nog hört talas om den stora folkstormen när almarna vid tehuset i Kungsträdgården skulle tas bort. Det skulle byggas en tunnelbanestation där och dessutom var almarna troligtvis angripna av almsjukan vilket medförde att de omgående måste tas bort.

De massiva protesterna medförde att tunnelbanestationen fick en annan placering och konstigt nog så blev almarna friska. Den gången slutade det lyckligt, men problemen med almsjukan kvarstår och inom Stockholms stad pågår fortlöpande inventering av almar för att försöka rädda de träd som fortfarande är friska genom att ta bort de drabbade eftersom smittan sprider sig mycket snabbt.

Viktigt med god trädvård

Träd som tas bort i stadsmiljö bör i de flesta fall ersättas, och eftersom det i många fall rör sig om ädellöv så gäller det att hitta liknande ersättningsarter som dessutom är motståndskraftigare mot angrepp och sjukdomar, vilket inte är så lätt. Förutom almsjukan som sprids genom almsplintborren finns bland annat kastanjemal som angriper hästkastanj samt
askskottsjukan som orsakas av en sporsäckssvamp. För att i någon mån hålla efter sjuka och smittbärande träd behövs olika former av åtgärder.