Hemförsäkringen bör vara den försäkring som är överlägset vanligaste i Sverige. I stort sett alla har denna försäkring då den ger ett stort ekonomiskt skydd för de ägodelar man har men även ett ekonomiskt skydd för de som bor i lägenheten eller huset.

Har man inte inredning som är speciellt dyr räcker det gott och väl med en vanlig hemförsäkring för att få ersättning om olyckan skulle vara framme och inredningen brinna upp eller förstöras vid inbrott. Men det finns två saker man bör tänka på när det gäller att försäkra sitt hem och de saker man har i det. Detta framförallt om man tycker om dyr och designad inredning.

  1. Drulleförsäkring

Alla har otur någon gång i livet. Och med oturen framme kan dyra vaser, tavlor eller annan exklusiv inredning gå sönder. Är det man själv som av ren otur har sönder sakerna så behöver man ha en drulleförsäkring för att få ersättning från försäkringsbolaget. Detta är i vissa fall en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen och i andra fall finns den redan i grundskyddet. Men huvudsaken är att man har denna del eftersom man annars inte får ersättning för egna ”klantigheter”.

  1. Sakförsäkring

I hemförsäkringen finns det alltid begränsningar för hur mycket man kan få ut för olika ägodelar. Det kan exempelvis vara att maxersättning för konst är 15.000kr eller att myntsamlingar ersätts med maximalt 30.000kr. Har man riktigt dyr inredning bör man alltså undersöka om hemförsäkringens grundskydd verkligen täcker kostnaden för dessa detaljer.

Om ersättningsnivån är för låg finns alternativet att sakförsäkra enskilda prylar. Eftersom det främst beror på sakens värde, men även till viss del vad det är, så kan inte försäkringsbolagen skriva ut exakta premier för vardera sak i försäkringsvillkoren. Den som ä intresserad av att försäkra en enskild sak bör därför ta kontakt med bolaget för att se vad detta skulle kosta.